ТА ТӨЛБӨР ТӨЛӨХ ХЭЛБЭРЭЭ СОНГОНО УУ?
Хувийн мэдээллээ оруулна уу?

Та доорх талбаруудыг үнэн зөв бөглөнө үү.

Төлбөрийн хэсэгт шилжсэн тохиолдолд банкны систем дээр хийгдэж байгаа үйлдэл тул төлбөр төлөгдсөн тохиолдолд захиалга баталгаажина. Захиалгыг дуусгахын тулд ХУДАЛДАН АВАХ товчлуур дээр дарна уу.

Та тѳлбѳр тѳлѳх хэлбэрээ сонгоно уу?